MPower Cup 2023 – Pravidlá


GT CUP 2021 - Pravidla


MPower Cup 2023 – Pravidlá


Systém šampionátu

Ide o šampionát MPower Cup 2023, ktorý usporiada “ARC-Andresport Race Club” v spolupráci s “GT Race Club”. Pozostáva z deviatich pretekov na reálnych svetových okruhoch, pričom sa na každom okruhu vystriedajú pretekárske automobily automobilky BMW. Pretekárskym dňom šampionátu je každý druhý štvrtok. Limit pre šampionát je 15 pretekárov.

Pre tento šampionát bude vytvorená skupina na messengeri pre potreby pretekov, voľný chat a informácie.

Účasť v šampionáte

Registráciou a vstupom do šampionátu účastník plne súhlasí s pravidlami, čo sú uvedené tu na webe a zaväzuje sa, že sa poctivo zúčastní jednotlivých pretekov a dokončí tak celý šampionát. V prípade riadneho a včasného ospravedlnenia sa z konkrétneho preteku, nebude to považované za porušenie účasti. V prípade neospravedlnených neúčastí v pretekoch, prípadne nedokončenia šampionátu, sa účastník vystavuje vyradeniu zo šampionátu a v budúcnosti bude jeho účasť v šampionátoch posudzovaná individuálne a nemusí mu byť umožnený vstup do ďaľších šampionátov. Platí pravidlo 2x a dosť !!!

Pre vstup do šampionátu je dôležité mať kvalitné pripojenie. V opačnom prípade bude jazdec nahraden !!!
Ideálne mať:
 – kvalitný HDMI kábel
 – konzola prepojená káblom
 – verejná – statická IP adresa
 

Úvodná kvalifikácia

Pri väčšom počte registrovaných jazdcov, prebehne vyraďovacia kvalifikácia. Limitom pre usporiadanie kvalifikácie, je viac, než 15 jazdcov. Pri rovnakom alebo nižšom počte registrovaných jazdcov, kvalifikácia do šampionátu sa nebude konať. Prípadný termín by bol zverejnený dodatočne.

Nastavenie lobby

Každý pretek v tomto šampionáte má individuálne nastavenie, ktoré bude zverejnené vždy po vyhodnotení predchádzajúceho preteku.

Bodovanie

– body za umiestnenie v pretekoch

Jednotlivci
Umiestnenie Body
1 20
2 18
3 16
4 14
5 12
6 10
7 9
8 8
9 7
10 6
11 5
12 4
13 3
14 2
15 1
Bonusové body
Bonus Body
Poleposition 1
Top Lap 1

 

Po ukončení šampionátu má každý možnosť získať tzv. “Bonusové body” za účasť do konečnej tabuľky. Je preto dôležité, aby ste si poriadne naštudovali dátumy jednotlivých pretekov.

– bonusové / trestné body

Bonusové body
Účasť Body
9 pretekov 9
8 pretekov 8
7 pretekov 7
6 a menej 0
Trestné body
Previnenie Body
– neohlasená neúčasť -10
– svojvoľné ukončenie -10
– písanie do chatu počas preteku -5
– pravidlá vlajok -3
– použitie kontroly trakcie -2
– kolízia alebo incident -1 a více
 

Systém náhradníkov

V tomto šampionáte nie sú povolení náhradníci !!! Ako motivácia slúžia Bonusové body za účasť.

Správanie sa v lobby

Účastník dodržujte pokyny admina lobby a organizátora pred pretekom a v lobby !!!

Písanie do chatu v lobby počas preteku je prísne zakázané !!!

Správanie sa na trati a pravidlá signalizácie vlajkami

– správanie sa na trati

Jazdec zodpovedá za svoje vozidlo počas celých pretekov. Podmienkou je dodržiavanie športového správania sa a jazdiť tak, aby jazdec neohrozil ostatných jazdcov. Odporúča sa mať zapnutý radar.

Prvá zákruta a ani prvé kolo, preteky nevyhrávajú! Dbajte na zvýšenú opatrnosť v prvom kole, keď sú ešte pneumatiky studené a jazdci sú blízko seba.

Je zakázané blokovať súpera, obecným pravidlom je, že jazdec smie meniť jazdnú stopu na rovinke z dôvodu obrany len 2x, nie viac. T.j. nie je dovolené kľučkovanie pred súperom a tým docieliť jeho spomalenie.

Do zákruty má prednosť jazdec, ktorého vozidlo je pred súperovým minimálne o celú dĺžku vozidla a má tak prioritu pri voľbe stopy. Ak sú vozidlá vedľa seba, je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť a nevytláčať súpera mimo trať alebo “zatvárať” nájazd do zákruty ako i v priebehu prejazdu zákrutou. Predbiehanie pri nájazde do zákruty typu “kamikadze”, je prísne zakázané!

Jazdec, ktorý zaviní výjazd súperovho vozidla mimo trať, je povinný na neho počkať a prenechať mu takto získanú pozíciu späť.

Počas návratu na trať po jej opustení, sa jazdec musí správať tak, aby žiadnym spôsobom neohrozil alebo nepoškodil jazdca, idúceho v tom momente, okolo neho, po trati. Pokiaľ by došlo pri tomto manévre k poškodeniu súpera, bude za to jazdec penalizovaný.

V závode, ako aj na štarte je prísne zakázané použiť akúkoľvek trakciu od 1 do 5. Bude sa kontrolovať zo záznamu, penalizácia v prípade použitia.

– signalizácie vlajkami

Žlutá vlajka

Žltá vlajka:

Signalizuje nebezpečenstvo na trati.. v tomto úseku je zakázané predbiehať, dbajte na opatrnosť !!!


Modrá vlajka

Modrá vlajka

Signalizuje, že sa k vám blíži rýchlejší jazdec, ktorý má náskok minimálne 1 kola a ste povinný mu prenechať pozíciu. Na prenechanie pozície v čo najkratšom čase využite trať mimo ideálnu stopu !!!


Zelená vlajka

Zelená vlajka

Signalizuje, že sa ruší pravidlo žltej vlajky a máte možnosť sa vrátiť sa do plného tempa v preteku.


 

Riešenie kolízií

Protesty je možné podať do 24h od ukončenia preteku do súkromnej správy organizátorovi na messenger v tvare:
 
Jazdec XY vs vinník XY – 6. kolo (príklad)
 
Na vyhodnotenie prípadného incidentu má porota 24h, ktorá je zložená z dvoch členov a ktorý sú skúsení jazdci.
Členmi poroty sú menovite:
– Lukáš Uhlík
– Ladislav Baborák
 

Ceny pre víťazov

Na prvých troch jazdcov po skončení šampionátu čakajú krásne poháre a spomienkové predmety.
 

Kontakty

Komentátor šampionátu: Mikuláš Zaoral

_____V prípade otázok sa môžete obrátiť na usporiadateľa šampionátu:

Organizátor má plné právo na zmeny a doplnenie informácií počas celej doby, v súlade so skvalitnením priebehu šampionátu.