GT CUP 2021 – Pravidla


GT CUP 2021 - Pravidla


GT CUP 2021 – Pravidla

Systém Šampionátu

Jedná se o šampionát pořádaný klubem “GT Race Club” a sestává z úvodní kvalifikace a dvaceti závodů, přičemž se prostřídají závodní vozy pěti kategorií. Šampionátu se může účastnit každý, kdo projde úvodní kvalifikací, která určí jeho postavení na startu prvního závodu. Přistoupit do šampionátu v průběhu bude umožněno za podmínek, pokud to dovolí naplněnost lobby. Nově příchozí jezdec startuje z poslední pozice.

Úvodní kvalifikace

Úvodní kvalifikace bude probíhat do konce října 2021. Jezdci dostanou instrukce od administrátorů šampionátu, kdy se mají dostavit na zajetí kvalifikace, případně bude dojednán konkrétní termín. Výsledné časy jednotlivých jezdců určí rozdělení do jednotlivých lobby a pořadí na první závod.

Závody a nastavení lobby

Šampionát se skládá z úvodní kvalifikace a dvaceti závodů, což vychází termínově až do konce března. Postavení na startovním roštu bude podle dosaženého výsledku z předešlého závodu. Pokud se jezdec nedostaví do závodu obdrží DNS a do dalšího závodu startuje ze zadních pozic. Obdobně tak i ti, kteří nedokončí závod, odbrží DNF a taktéž startují ze zadních pozic.

Nastavení Lobby:

  • otevření LOBBY: 18:30
  • start závodu: cca 19:00
  • Gr.4 – libovolný vůz na závod
  • Gr.3 – s jedním vozem na celou kategorii
  • Gr.2 – Nissan M0TUL AUTECH GT-R 2016
  • Gr.1 – MAZDA 787B 1991
  • Gr.X – RED BULL X2019 COMPETITION
  • nastavení uvedené v detailu závodu

Bodování

– body za umístění v závodě

UmístěníBody
1250
2230
3212
4196
5181
6167
7154
8142
9131
10121
1 – 10
UmístěníBody
11111
12103
1395
1487
1581
1675
1769
1863
1958
2054
11 – 20
UmístěníBody
2150
2246
2342
2439
2536
2633
2730
2828
2926
3024
21 – 30

– bonusové / trestné body

OdjetoBody
Celý CUP200
95%180
90%140
85%100
80%60
75%20
70% a méně0
NK / závod20
Bonusové body
ProviněníBody
– pozdní příchod-10
– opakované narážení-10
– vytláčení soupeře-30
– lehká kolize-50
– pravidla vlajek-80
– výjezd z depa-80
– těžká kolize-100
– úmyslné nedokončení-200
Trestné body

Výše trestných bodů je orientační a míra provinění a trestu bude řešena individuelně.

Systém náhradníků

V případě, že jezdec nebude mít možnost nastoupit do závodu, musí toto nahlásit administrátorům alespoň ne déle jak 2 hodiny před zahájením daného závodu.

Nastoupení náhradníka za jezdce bude možné ihned, ovšem bodové ohodnocení za umístnění náhradníka bude počítáno až po odjetí třech závodů. Umístnění náhradníka v závodě bude vyhodnoceno podle průměrného umístnění jezdce. Pokud náhradník skončí v rozmezí lepšího a průměrného umístění, jak je jezdcovo průměrné umístnění, bude mu započteno ono průměrné. Pokud skončí náhradník na horší pozici, jak je jezdcův průměr, bude mu započteno horší umístnění a to i včetně DNF, pokud nedokončí závod.

Chování na trati a pravidla vlajek

– chování na trati

Jezdec je odpovědný za svůj vůz během celého závodu. Je podmínkou dodržování sportovního chování a jezdit tak, aby neohrozil ostatní jezdce. Doporučuje se mít zapnutý radar.

První zatáčka a ani první kolo závod nevyhrává. Dbejte na zvýšenou opatrnost v prvním kole, kdy jsou ještě studené pneumatiky a jezdci jsou blízko u sebe.

Je zakázané blokovat soupeře, obecné pravidlo je, že jezdec smí měnit jízdní stopu na rovince za účelem obrany pouze 1x. Tzn., že není povoleno kličkování před soupeřem a tím docílit jeho zbrždění.

Do zatáček má přednost jezdec, jehož vůz je minimálně před soupeřovým o celou délku vozu a má tak prioritu ve volbě jízdní stopy. Pokud jsou vozy vedle sebe, je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a nevytlačovat soupeře z tratě, nebo zavírat do zatáčky. Předjíždění do zatáčky typu “Kamikaze” jsou zakázány.

Jezdec, který zaviní vyjetí soupeřova vozu z tratě je povinen na něj počkat a přenechat mu pozici v závodě.

Při vyjetí z tratě musí jezdec při návratu zpět na trať činit tak, aby žádným způsobem neohrozil, či nepoškodil jezdce, pohybující se na trati. Pokud při tomto manévru dojde k poškození soupeře, bude toto penalizováno.

Prostor vymezujicí vjezd do boxů je doporučeno využívat. Využití prostoru pro výjezd z boxů je povinné. Při překročení čáry vymezující tento prostor, bude jezdec penalizován. Jezdec jedoucí v ostrém kole může překorčit čáry vymezující vjezd, nebo výjezd boxových prostor. Činí tak na vlastní zodpovědnost a pokud poškodí jezdce pohubujícího se oprávněně v daném prostoru, bude za to penalizován.

– pravidla vlajek

Žlutá vlajka

Žlutá vlajka:

Nebezpečí na trati. Jezdec musí zvýšit opatrnost a během žluté vlajky je zákaz předjíždění.


Modrá vlajka

Modrá vlajka

Přibližuje se hráč, který Vás předjíždí o kolo, nebo hráč, který je výrazně rychlejší, je potřeba umožnit mu předjetí a neohrozit ho, aby vás mohl bezpečně předjet.


– penalizace

V případě obdržení penalizace je jezdec povinen onu odmazat v daném kole a na místě kde nebude ohrožovat a brzdit ostatní jezdce. Jezdec opustí jízdní stopu, odmaže obdrženou penalizaci a následně se může za zvýšené pozornosti navrátit do jízdní stopy.

Řešení kolizí

Kolize je nutné řešit do 24 hodin od ukončení závodu s administrátorem závodu. Po uplynutí 24 hodin již nebude možné podávat námitky.

Pro řešení kolize je nutné zaslat administrátorovi video s hlášenou situací. Videa je doporučeno dělat přes konzoli. Nekvalitní videa vytvořené mobilním telefonem nebudou přijata jako důkazní materiál. Při prokázání zavinění kolize bude jezdci, kterí ji spáchal přidělen časový, případně bodový trest dle míry provinění. Tyto trestné body mu budou odečteny z výsledného bodového ohodnocení daného závodu.

Startovné

Startovné do šampionátu je dobrovolné. Libovolnou částkou můžete například přispět na trofeje. Kdo má zájem tak učinit, může zaslat obnos dle svého uvážení na klubový účet.

Ceny pro vítěze

První tři v celkovém hodnocení obdrží trofeje.