Pravidla GT RACE Club vs FP SIM RacingSystém Šampionátu

Jedná se o meziklubový mini šampionát mezi kluby GT RACE Club a FP SIM Racing. Šampionát se sestává ze čtyřech závodů, přičemž každý z klubů navrhuje po dvouch závodech dle své režie. Do závodní lobby nastupuje za každý klub šest jezdců.

Úvodní kvalifikace

Úvodní kvalifikace bude probíhat v průběhu května 2021. Jezdci dostanou instrukce od administrátorů šampionátu, kdy se mají dostavit na zajetí kvalifikace.

Výslední časy jednotlivých jezdců určí rozdělení do jednotlivých lobby.

Závody a nastavení lobby

Šampionát se skládá ze 4 závodů + úvodní kvalifikace.

Nastavení Lobby:

 • Otevření LOBBY: 19:30
 • Spuštění kvalifikace: 19:48
 • Start závodu: cca 20:00
 • Vůz: dle konkrétního závodu
 • Nastavení: uvedené v detailu závodu

Bodování

Body za umístění v závodu:

Bodovací tabulka jezdců

 • 1. místo: 25 bodů
 • 2. místo: 21 bodů
 • 3. místo: 18 bodů
 • 4. místo: 16 bodů
 • 5.místo: 14 bodů
 • 6. místo: 12 bodů
 • 7. místo: 10 bodů
 • 8. místo: 8 bodů
 • 9. místo: 6 bodyů
 • 10. místo: 5 bodů
 • 11. místo: 4 body
 • 12. místo: 3 body
 • 13. místo 2 body
 • 14. místo 1 bod
 • PP: 1 bod
 • NK: 1 bod

Bodovací tabulka klubů

Každý klub dostane body jako součet bodů jeho jezdců.

Systém náhradníků

V případě, že jezdec nebude mít možnost nastoupit do závodu, musí toto nahlásit administrátorům alespoň 24 hodin před zahájením daného závodu, aby bylo možno zajistit náhradního jezdce.

Chování na trati a pravidla vlajek

Chování na trati

Jezdec je odpovědný za svůj vůz během celého závodu. Je podmínkou dodržování sportovního chování a jezdit tak, aby neohrozil ostatní jezdce. Doporučuje se mít zapnutý radar.

První zatáčka závod nevyhrává, dbejte na zvýšenou opatrnost v prvním kole, kdy jsou ještě studené pneumatiky.

Je zakázané blokovat soupeře, obecné pravidlo je, že jezdec smí měnit jízdní stopu na rovince za účelem obrany pouze 1x.

Do zatáček má přednost jezdec, jehož vůz je minimálně před soupeřovým o celou délku před ním. Pokud jsou vozy vedle sebe, je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a nevytlačovat soupeře z tratě. Předjíždění do zatáčky typu “Kamikaze” jsou zakázány.

Pravidla vlajek

Žlutá vlajka:

Nebezpečenství na trati. Jezdec musí zvýšit opatrnost a během žluté vlajky nepředjíždí.

Modrá vlajka

Přibližuje se hráč který Vás předbíhá o kolo. Je potřeba ho neohrozit aby Vás mohl bezpečně předjet.

Penalizace

V případě obdržení penalizace je jezdec povinen onu odmazat v daném kole a na nejbližším místě určeném k odmazávání penalizací. Odmazávácí úseky jsou zobrazeny na mapce okruhu, která je uvedena v detailu závodu. Jezdec opustí jízdní stopu, odmaže obdrženou penalizaci a následně se může za zvýšené pozornosti navrátit do jízdní stopy.

Řešení kolizí

Kolize je nutné vyřešit do 24 hodin po závodu s adminem. Po uplynutí 24 hod. již nebude možné podávat námitky.

Pro řešení kolize je nutné zaslat administrátorovi video s hlášenou situací. Při prokázání zavinění kolize bude jezdci, kterí ji spáchal předělen časový, případně bodový trest v rozmezí 2 až 10 bodů dle míry provinění. Tyto trestné body mu budou odečteny z výsledného bodového ohodnocení daného závodu.